Институт за Сточарство » Документи http://istoc.ukim.edu.mk Институт за Сточарство при УКИМ, Македонија Sat, 11 Dec 2021 13:03:10 +0000 mk-MK hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.8.38 Извештај од комисијата за самоеваулација http://istoc.ukim.edu.mk/?p=658 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=658#comments Sat, 11 Dec 2021 13:03:10 +0000 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=658 http://istoc.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2014/02/pdf-icon1.png

]]>
http://istoc.ukim.edu.mk/?feed=rss2&p=658 0
Одлука за комисија за самоеваулација http://istoc.ukim.edu.mk/?p=656 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=656#comments Sat, 11 Dec 2021 13:01:58 +0000 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=656 http://istoc.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2014/02/pdf-icon1.png

]]>
http://istoc.ukim.edu.mk/?feed=rss2&p=656 0
Завршни сметки 2020 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=636 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=636#comments Mon, 22 Mar 2021 12:27:46 +0000 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=636 http://istoc.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2014/02/pdf-icon1.png

 

http://istoc.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2014/02/pdf-icon1.png

 

]]>
http://istoc.ukim.edu.mk/?feed=rss2&p=636 0
Етички кодекс http://istoc.ukim.edu.mk/?p=613 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=613#comments Tue, 01 Sep 2020 09:13:47 +0000 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=613 http://istoc.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2014/02/pdf-icon1.png

]]>
http://istoc.ukim.edu.mk/?feed=rss2&p=613 0
Гласник-437 -систематизација на Институт за сточарство http://istoc.ukim.edu.mk/?p=612 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=612#comments Tue, 01 Sep 2020 09:13:01 +0000 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=612 http://istoc.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2014/02/pdf-icon1.png

]]>
http://istoc.ukim.edu.mk/?feed=rss2&p=612 0
Решение за акредитација http://istoc.ukim.edu.mk/?p=611 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=611#comments Tue, 01 Sep 2020 09:12:19 +0000 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=611 http://istoc.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2014/02/pdf-icon1.png

]]>
http://istoc.ukim.edu.mk/?feed=rss2&p=611 0
Статут на Институт за сточарство http://istoc.ukim.edu.mk/?p=610 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=610#comments Tue, 01 Sep 2020 09:10:59 +0000 http://istoc.ukim.edu.mk/?p=610 http://istoc.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2014/02/pdf-icon1.png

]]>
http://istoc.ukim.edu.mk/?feed=rss2&p=610 0