МАНИФЕСТАЦИЈАТА „ОТВОРЕН ДЕН 2019“ | Институт за Сточарство